کلید لمسی ترموستات

از جمله انواع کلید لمسی پرکاربرد می توان به کلید لمسی ترموستات اشاره کرد. ترموستات ها به منظور کنترل دما مورد استفاده قرار می گیرند. نمونه هایی زیادی از ترموستات در بازار موجود است. نسخه های قدیمی ترموستات با کلیدهای مکانیکی طراحی شده اند. اقبال عمومی کاربران به استفاده از کلیدهای لمسی در کنار پیشرفت … ادامه