کلید لمسی مُدباس

هوشمندسازی بی نهایت

کلید لمسی مدباس هوشمند

ارتباط بر بستر RS485

ارتباط استاندارد با انواع کنترلر و سایر نودهای شبکه هوشمند

اتصال به کنترلرهای پیشرفته

به کمک کنترلرهای پیشرفته ای مانند PLC به کلید فرمان بدهید

ورودی و خروجی دیجیتال

کلید لمسی مدباس به عنوان ورودی و خروجی دیجیتال قابل استفاده است

تغذیه 12 یا 220 ولت

براساس شرایط پروژه و زیرساخت اجرا شده، ولتاژ تغذیه را انتخاب کنید.

مدار قدرت ایزوله

خروجی قدرت ایزوله شده 7 آمپر برای هر کانال کلید

سفارشی سازی بی نهایت

امکان سفارشی سازی رنگ، رویه ، عملکرد و رجیستر مپ

بستر ارتباطی استاندارد RS485

بستر ارتباطی RS 485 یک بستر ارتباطی استاندارد است که به صورت گسترده در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد. پایداری ارتباط و قابلیت اطمینان بالا از جمله شاخصه های اصلی این ارتباط است. بنابر همین دلایل این پروتکل در اتوماسیون خانگی نیز مورد استفاده قرار گرفت. کلید لمسی مدباس گلدور قابلیت برقراری ارتباط بر بستر استاندارد RS 485 را دارد. 

پروتکل ارتباطی کلید لمسی مدباس

اتصال به کنترلرهای پیشرفته

کلید لمسی مدباس هوشمند

کلید لمسی مدباس گلدور را می توانید به عنوان یک نود ورودی یا خروجی در شبکه اتوماسیون مورد استفاده قرار دهید. این کلید قادر است به صورت استاندارد با کنترل کننده های پیشرفته از جمله PLC و RTU ارتباط برقرار کند و دستورات کاربر را برای آن ها ارسال کند. از سوی دیگر به دلیل بهره مندی از مدار قدرت داخلی، کلید لمسی مدباس گلدور قادر است به عنوان یک عملگر در سیستم فعالیت کند.