سیستم خانه هوشمند مبتنی بر گیت وی یا پنل مرکزی؟

کنترلر سیستم خانه هوشمند در دو نوع گِیت وی و پنل مرکزی طراحی و تولید می شود. در این مقاله به مقایسه این تکنولوژی ها پرداخته شده است تا انتخاب بهتری داشته باشید