آشنایی با مزایا و معایب خانه هوشمند

همه پدیده ها و تکنولوژی های موجود در جهان دارای مزایا و معایبی هستند. پیشرفت تکنولوژی در کنار همه مزایایی که برای انسان داشته،معایب بزرگی نیز به همراه داشته است. گرم شدن کره زمین و مشکلات مربوط به تغییر اقلیم از جمله چالش های اساسی پیش روی بشر است. در این مقاله به بررسی مزایا … ادامه