آخرین مقالات هوشمند سازی ساختمان

تجهیزات هوشمندسازی ساختمان گلدوِر

در این مقاله به معرفی و بیان عملکرد تجهیزات خانه هوشمند گلدوِر پرداخته شده است. این تجهیزات شامل کلید لمسی هوشمند، ماژول عملگر هوشمند، دستگاه کنترل مرکزی و کنترلر دینامیک پرداخته شده است.

ادامه مطلب »